Etisk møbelhandel med innsikt i leverandørkjeden


Visste du at leverandører av kontormøbler risikerer å bidra til brudd på menneskerettigheter? Med Factlines får du full kontroll over leverandørkjeden slik at etisk handel blir enklere.

etisk forhandler med factlines

De siste årene har vi sett en økende trend – etisk handel har aldri vært viktigere. Flere og flere ønsker at varene og tjenestene de kjøper produseres av arbeidere med rett til lønn, fagorganisering og en trygg arbeidsplass. Ingen ønsker seg produkter skapt som resultat av barnearbeid eller korrupsjon. Mange bedrifter skryter av etiske produkter, men selv om en bedrift er gjør å godt de kan for å sikre et bredt sortiment av etiske varer er det vanskeligere enn mange tror.

La oss si du finner en kontorstol, produsert i et velstående land av arbeidere med rettighetene sine i behold. Kan du juble over en vel gjennomført etisk handel? Ikke nødvendigvis. For hvordan kan vi vite at skruene i stolen for eksempel ikke er laget av en barnearbeider, selv om den er satt sammen av en voksen mann i Tyskland?

For å kartlegge leverandørkjeden og sikre en etisk møbelhandel samarbeider vi med Factlines. Et tungt, men utrolig viktig, arbeid.

 

Les også: ISO-sertifisert møbelforhandler  

 

Hvem er Factlines

leverandørkjeden blir kartlagt med factlines

Factlines er en virksomhet som hjelper bedrifter med kartlegging og kvalitetssikring av leverandørkjeden. Dette effektiviserer evalueringen av leverandører, og lar bedrifter enkelt prioritere etiske valg. Denne kartleggingen tydeliggjør risikoen forbundet med ulike leverandører. Dette lar bedrifter som Form/Funk utvikle risikoprofiler og legger et godt grunnlag for videre dialog. Vi får snakket med bedrifter om deres forretnings- og innkjøpsrutiner. Det gir dypere innsikt og mer kontroll for oss – hvilket som gagner alle involverte.

 

Kontormøbler er klassifisert som høyrisiko

Store deler av møbel- og tekstilproduksjon foregår i Østen. Dette fører til at vi importerer møbler, eller deler til møbler, fra land med kompliserte arbeidsvilkår og kummerlige forhold.  Da slik produksjon fører til fare for brudd på menneskerettigheter, blir også møbelforhandlere her i Norge plassert i en høyrisikogruppe.

Etiske møbler og etiske deler

Med langt over 100 ulike leverandører er det ufattelig viktig for Form/Funk å kontrollere hvor våre varer faktisk kommer fra. Vi må kartlegge leverandørkjeden med hensyn til etisk handel, og nettopp derfor har vi valgt å engasjere Factlines. Deres system gjør det mulig å analysere et større antall leverandører på en effektiv måte. Vi sikrer også dokumentasjon på at vi gjør jobben for å sikre minimal risiko for brudd på menneskerettigheter.

 

Les også: Bytter kontoret ut møblene? Dette kan dere gjøre med de gamle

 

Form/Funk vil gjøre bransjen grønnere

Form/Funk prioriterer etiske produkter og rettferdig handel. Vi ønsker å bidra til en bedre bransjestandard. Derfor baserer vi våre etiske retningslinjer på FNs ILO konvensjoner, og stiller krav til våre leverandører om at de aksepterer disse eller strengere retningslinjer. Vi er åpne, ærlige og vil fortsette å jobbe hardt for å være en stemme for etisk handel i møbelbransjen.