Hvilke krav stilles til åpne kontorlandskap?


Visste du at et åpent kontorlandskap skal være like godt å jobbe i som et privat kontor? Regelverket er nemlig det samme for åpne kontorlandskap som for avskjermede kontorplasser.

Bilde av mennesker som jobber konsentrert i åpent landskap

Noen er store tilhengere av åpne kontorlandskap, mens andre foretrekker å kunne trekke seg tilbake på et privat kontor. I dag er trenden åpne landskap, og den avtar nok ikke med det første. Med åpne kontorlandskap kan bedriften spare penger, ansatte kan samhandle og samarbeide enklere og informasjonsflyten effektiviseres. Det er ikke til å stikke under stol at ikke alle liker åpne kontorlandskap og kan ha problemer med konsentrasjonen. Dersom dette er tilfelle kan grunnen ganske enkelt være fordi arbeidsplassen mangler en del lovpålagte tiltak.

Arbeidsgiver skal forholde seg til de samme reglene for private kontorer som ved et åpent kontorlandskap. Krav knyttet til alt fra støy og lysforhold, til gulvareal og inneklima, skal derfor oppfylles. Disse kravene gjelder uansett om arbeidstakere oppholder seg på kontoret hele, eller bare deler av dagen. Usikker på hva dette egentlig betyr? Vi har laget en oversikt.   

 

Gulvareal med plass til varierte stillinger og bevegelser 

Blurry bilde av et kontor hvor en kvinne arbeider i åpent landskap

Norske kontorarbeidsplasser i åpne landskap skal ha et gulvareal som sørger for plass til gode og varierte arbeidsstillinger, samt bevegelse gjennom dagen. Ifølge Arbeidstilsynet skal hver arbeidsplass ha et gulvareal på minimum 6 m2. Dette mener Arbeidstilsynet gir «tilstrekkelig personlig rom» rundt hver arbeidstaker. Man kan kompensere for mindre avvik med andre tiltak på kontoret, ved å for eksempel tilrettelegge for direkte tilgang til sosiale soner, eller tilgang til møterom eller stillerom for arbeidstakerne gjennom dagen.

Det er også greit å merke seg at fellesareal ikke regnes med i de 6m2. Dette betyr at gangareal, møterom, spiseområder og toaletter ikke skal regnes med i arealgrunnlaget per ansatt. 

 

Inneklima skal ta hensyn til alt fra temperatur til lukt

Bilde av åpent landskap pc og skrivebord

For de som sliter med dårlig inneklima på arbeidsplassen kommer det nok ikke som en overraskelse at dette kan føre til redusert effektivitet. Problemer med inneklimaet kan også gi ansatte helseplager som hodepine, tretthet, irritabilitet og konsentrasjonsvansker.

Les også: Er kontoret trist og grått? Slik påvirker omgivelsene deg

Åpne kontorlandskap skal ha et inneklima som tar hensyn til temperatur, luftfuktighet og -kvalitet, trekk og vond lukt. Sliter man med å oppnå et godt inneklima er det ofte mulig å benytte seg av ventilasjon. Behovet for ventilasjon skal da dimensjoneres basert på antall ansatte i lokalet, type bygg, interiør som teppebelagte gulv og gardiner, samt type arbeid som utføres i det åpne kontorlandskapet.

Temperaturen på kontoret bør ligge rundt 22 grader, og ikke være under 19 eller over 26 varmegrader. Husk også at ulike arbeidstakere kan ha behov som setter spesifikke krav til inneklimaet. Eksempler på dette kan være arbeidstakere med allergier eller som er gravide.   

 

Dagslys, utsyn og belysning skal holde ansatte opplagte og friske

Bilde av rent og pent kontor åpent landskap

God belysning er helt essensielt på en arbeidsplass. Vi trenger kunstig belysning til de mørkere månedene og sene arbeidsøkter, men naturlig lys er ikke til å erstatte. Åpne kontorlandskap skal sørge for både tilstrekkelig kunstig belysning, samt tilgang til naturlig belysning og utsyn. Disse faktorene er med på å stille vår biologiske klokke, holder oss våkne og gir oss velvære. Utsyn er også viktig, og gir oss noe å hvile blikket på slik at øynene får avspenning i løpet av dagen.

Les også: Derfor er belysning på kontoret så viktig

Arbeidsplasser i et åpent landskap skal derfor ikke ligge for langt unna kilden til dagslys og utsyn. Settes det opp skillevegger eller annet interiør i lokalet skal dette ikke være til hinder for dagslys og utsyn.

 

Støy og uønsket lyd skal ikke bli en stressfaktor

Bilde av person med hodetelefoner

Åpne kontorlandskap kan raskt bli påvirket av støy og uønsket lyd. Mye bråk kan føre til stress og andre helseproblemer for ansatte. Hver enkelt arbeidsplass bør derfor utformes slik at den beskyttet mot støy. Det er etablert grenser for hva som oppfattes som for mye støy, og denne ligger i dag på 55 dB. Dersom man opplever å overskride grensen skal tiltak gjennomføres.

Les også: Fantastiske lydabsorbenter til arbeidsplassen fra søta bror

Tiltak mot støy kan være alt fra å sette opp lydabsorbenter, til å legge tepper på gulvene og henge gardiner ved vinduene. Her er det bare viktig at man tenker over hvordan disse tiltakene vil påvirke inneklimaet og luftkvaliteten. Teppebruk og andre tekstiler på kontoret stiller et større krav til ventilasjon og renhold.

 

Tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne

Bilde av kvinne i rollestol med PC i kontorlandskap

Ethvert kontorlokale skal utformes slik at arbeidstakere med nedsatte funksjonsevner kan arbeide i bedriften, også i åpne kontorlandskap. Arbeidsplassen skal derfor ha tilrettelagt atkomsten utvendig og innvendig. Ligger lokalet noen etasjer opp bør det eksistere en heisløsning. Dører, terskler, toalett og garderobe bør også utformes med hensyn til funksjonshemmede. I selve lokalet bør man passe på at det er nok plass til å navigere rundt i en rullestol, for eksempel.

Arbeidstilsynet har utarbeidet gode regler og forslag til tiltak når det kommer til åpne kontorlandskap. Du kan ta et dypdykk på Arbeidstilsynets egne sider om åpne kontorlandskap dersom du vil sette deg mer inn i gjeldene lover, regler og bestemmelser.

Trenger du hjelp med å utforme bedriftens åpne kontorlandskap? Form/Funk har lang erfaring med ulike løsninger for åpne landskap. Vi har kontormøbler som både kan kjøpes og leases, og stiller gjerne opp med forslag som kan skape et fantastisk kontorlandskap, både når det kommer til interiørdesign, brukervennlighet, akustikk og mye mer. Ta kontakt med oss for mer informasjon!