Vår miljøprofil | Miljøvennlige produkter | Form/Funk
 

Miljøprofil


Form/Funk Oslo har en klar målsetting om å være en rollemodell i bransjen, på alle nivåer. Vi skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunn og miljø. Vi forventer at alle våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre miljømessige ambisjoner. Miljøkrav er en sentral del av kontraktene vi inngår. Vi ønsker aktivt å informere om vårt miljøarbeid og ha en god dialog med våre interessenter rundt miljøspørsmål.

Vi prioriterer miljøvennlige produkter

Form/Funk skal derfor i den grad det er økonomisk forsvarlig, prioritere miljømerkede eller miljøtilpassede produkter ved innkjøp. Vi skal ta hensyn til ytre miljø ved vurdering av nye produkter, teknikker eller teknologier i markedet. Gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering, skal Form/Funk bidra til å styrke miljøbevisstheten blant de ansatte.

Form/Funk har gjennomført en miljøkarlegging for å synliggjøre vår miljøpåvirkning. De vesentlige miljøaspektene er innenfor områdene utslipp til luft, avfall, transport, energi og underleverandører.