Personvernerklæring | Form/Funk - Moderne kontormøbler
 

Personvernerklæring


Form/Funk AS

Org.nr. 995 253 542

 

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Gisle Enger-Ullbråten er på vegne av Form/Funk AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Form/Funk selger varer og tjenester til bedriftsmarkedet. I enkelte tilfeller har vi privatpersoner som kunder. I begge tilfeller lagrer vi følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, leveringsadresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vi analyserer i tillegg adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med våre kunder.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi våre kunder best mulig informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøp.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon og e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det vil også opplysningene benyttes til å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kundeforhold hos oss. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kundeforhold hos oss.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring på siden vår. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Les mere.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Disse begrenser seg til produsent(er) av bestilte vare(r) og vårt montasjeapparat.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 10 år, i henhold til Lov om Bokføring samt Tollforskriftens § 4-12-2.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Form/Funk er ikke en offentlig virksomhet og driver ikke med

  • Regelmessig og systematisk monitorering av personer
  • Behandler sensitive opplysninger
  • Behandler opplysninger om straffbare forhold

Vi har derfor ikke opprettet et personvernombud.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

oslo@formfunk.no

Form/Funk AS
Ryenstubben 3, 0679 Oslo