Skolemøbler og interiør – slik øker du elevers læringsutbytte


Her er tipsene som lar elevene yte sitt aller beste, med et bedre utformet klasserom og skolemøbler som møter deres behov.

skolemøbler og utforming av klasserom

 

Hva vi omringer oss med har mye å si for hvordan dagen vår blir. Dette gjelder for alle mennesker, uansett alder. På arbeidsplassen vil et trist kontor kunne føre til dårligere prestasjon blant ansatte, mens på skolebenken vil uinspirerende lokaler og utdaterte skolemøbler kunne medføre lavere karakterer. I tillegg er det ikke uvanlig at et trist lokale vil føre til uønsket adferd blant elever, med vandring, leven og urolighet. Et utdatert rom med dårlig planløsning vil heller ikke oppfordre til at en tar vare på omgivelsene sine. Det vi ser påvirker hva vi gjør, og selvsagt hvordan vi har det.

En nyere studie har vist at klasserommets design og skolemøbler kan påvirke hvor godt elever lærer med hele 25 prosent. For å øke skoleelevers og studenters utbytte finnes det tiltak en kan ta ved utforming av ulike læringsarenaer.

 

Skap et rom for både elever og lærere 

Når læringsarenaer blir designet er det enkelt å overse én ting. Rommene skal gi maksimalt utbytte til to helt ulike grupper – elever og lærere. De som skal lære blir ofte mer vektlagt enn de som skal lære bort når det kommer til tilrettelegging av området. Det tas høyde for ulike elever og deres behov, og det snakkes ofte om hvordan en skal få frem læregleden hos denne gruppen. Det er rett og slett enkelt å overse at klasserommet også er en arbeidsplass.

Det kan være en stor utfordring å skape et rom som dekker ønsker og behov til både lærere og elever, og en må selvsagt ta i betraktning ulike klassetrinn, fag og etterhvert også studieretninger. For yngre elever vil farger og interaktivitet være å foretrekke, mens eldre elever kanskje ser på dette som barnslig. For en lærer vil det være viktig å kontrollere rot, samt ha god kontroll over elevers plassering slik at en kan bevege seg rundt i rommet uten problem ved behov.

 

rot i klasserom oppbevaringsmuligheter

 

Oppbevaringsmuligheter bør prioriteres. Penner, papirer og bøker bør kunne stues vekk enkelt, og dersom det lar seg gjøre bør elever ha mulighet til dette ved sin egen arbeidsplass. Dette hindrer forstyrrende vandring på tvers av rommet til skap lenger unna for å legge vekk eller hente ting.c

Det bør også være mulig med fleksibilitet i et klasserom, slik at klasseromsoppsettet kan endres når ulike aktiviteter skal utføres. Enkelt forklart kan vi si det slik:

1. Gi elevene et kreativt og skapende miljø å jobbe i

2. Gjør arbeidsdagen til læreren litt mer behagelig, oversiktlig og enkel

Ved ikke å kun ta hensyn til elevers behov og ønsker, men også lærerens, vil læreren til gjengjeld kunne yte bedre og med mer glede. Dette vil være en stor bidragsyter til et godt læringsmiljø.

 

Universelle behov å ta hensyn til

Uansett hvordan en liker å lære finnes det universelle behov som bør bli møtt når et klasserom utvikles. For at alle skal trives i skolehverdagen bør støy, luft, lys, logistikk, komfort og estetikk bli prioritert.

 

Akustikk

Det er ingen hemmelighet at det kan gå hett for seg i et klasserom. Volumet kan bli høyt, selv når det kun åpnes for småprat blant elevene. Jo flere det er i et klasserom, desto høyere kan det også gjerne bli. I tillegg vil det komme lyder utenifra, støy fra varmepumper eller airconditions og ståhei fra naborommene. Det er viktig for både elever og lærere å kunne arbeide konsentrert i et rolig miljø. Gjenklang i rommet kan virke tappende da det blir vanskelig å høre. For mye støy vil kunne gjøre både elever og lærere mentalt slitne. Nettopp derfor er lydisolasjon og akustikk svært viktig.

 

støy i klasserom

 

For å redusere uønsket støy bør lydabsorbenter innføres i klasserommet. Stoffkledde skolemøbler, tepper på gulvene og tykke gardiner vil være med på å gi en dempet akustikk. Lyd spretter av glatte og harde overflater, mens det absorberes av myke materialer. Slike materialer vil ikke bare fungere godt som lydabsorbent, de vil også skape en varm og koselig atmosfære i klasserommet som svært mange vil sette pris på.

 

Inneklima og temperatur

Mange mennesker i ett og samme rom kan by på utfordringer hva gjelder temperatur, ventilasjon og inneklima. For barn og unge vil et læringsmiljø med dårlig luft og ugunstig temperatur kunne føre til konsentrasjonsvansker. For lærere vil det kunne være utmattende og strevsomt. Mange mennesker sliter i dag også med astma og allergi, og da er det spesielt viktig med et optimalt innemiljø. Derfor er det ideelt at spesielt møblene i et klasserom er enkle å renholde. Stolen bør også kunne henges på pulten fremfor å settes på toppen. Dette gjør det enklere å vaske overflate av pult, samt gir vaskepersonalet tilgang til gulvene under. Det er også tryggere med en slik løsning da stolen ikke risikerer å falle ned fra pulten. Vedlikehold av skolemøblene vil også forlenge holdbarheten deres, så sørg også for at dette lar seg gjøre på en enkel måte.

 

inneklima klasserom

 

En varmepumpe kan være med på å løse problemer knyttet til inneklima og temperaturpreferanser. Grønne planter kan også bidra til bedre luftkvalitet. Det samme vil gode rutiner på renhold. Her er det viktig at klasserommet utformes praktisk med tanke på rydding, renhold og vedlikehold. Ved å påse at alt har sin plass vil ikke bare klasserommet fremstå mer innbydende å oppholde seg i, det vil også automatisk bli lettere å opprettholde et godt innemiljø.

 

Belysning

Lys påvirker mennesker i svært stor grad, og det er utrolig viktig å tilrettelegge læringsarenaer med tanke på belysning. God belysning gjør at øynene våre ikke må streve så hardt med å se detaljer, samtidig som det gjør at vi begår færre feil. Ulikt arbeid krever ulik belysning, men vi kan stort sett si at lyshetsgraden i et klasserom bør være relativt lik i hele rommet. Lysfargen, styrken og fargegjengivelsen bør også være så lik som mulig, slik at man ikke har ulike soner i rommet som fremstår avskilt.

Husk også at det kan lønne seg å investere i gode arbeidslamper til læreres kontorplasser. Her rettes prøver og oppgaver titt og ofte. Samtidig planlegges aktiviteter og gjøremål – så god belysning er helt essensielt her.

 

belysning forelesning

 

På universiteter og høyskoler er det vanlig med mer teknisk belysning. Spesielt på lesesaler har man blitt flinkere til å sørge for punktbelysning med arbeidslamper. I forelesningssaler kan det også være fordelaktig med en regulerbar belysning som enkelt kan stilles inn til det ønskede formålet. Skal det holdes fremføringer eller foredrag bør en kunne skru ned lyset dersom en skal vise frem noe på en stor skjerm.

Generelt sett kan lamper og lys også fungere fint som inspirerende dekor, og være med på å skape en god stemning i klasserommet. Skal belysningen byttes ut kan det være en god idé å tenke nøye over hva som passer til det tenkte klasserommet.

 

Skolemøbler som er praktiske og komfortable

Mange klasserom utnytter plassen dårlig. Dette kan føre til rom som virker små og trange. Med riktige skolemøbler og smart møblering vil dette være enkelt å løse. Tenk utradisjonelt og kreativt når elevers arbeidsstasjoner skal skapes. Pulter trenger ikke så på rad og rekke dersom rommet ikke tillater dette. Hva med arbeidsgrupper eller langbord? Og kanskje pultene og stolene ikke skal være så massive, men nette og små? Selve klasseromsoppsettet vil også påvirke hvordan elevene jobber, samt klasseromsdynamikken. Runde bord eller arbeidsgrupper vil kunne gi mer samhandling, mens rader av pulter vil føre til at en snakker mer med de på siden av seg, samt lettere ser rett fremover på tavla.

 

klasseromsoppsett og skolemøbler

 

Samtidig som en bør ta høyde for det praktiske når et klasserom designes, må en ikke glemme komfort – her er gode skolemøbler helt essensielt. For mange elever vil det aller viktigste for trivselen på skolen være hvor komfortable de er i klasserommet. Stoler og bord kan se så flotte ut som de bare vil, men dersom de ikke er gode å sitte på i lange strekk vil de ikke fungere for verken elever eller lærere. Ergonomi er like viktig i et klasserom som på en arbeidsplass. Jo eldre elevene blir, desto større kan også de fysiske forskjellene bli. Det kan etterhvert være lurt at elevene får tilgang til bedre tilpassede skolemøbler som hev/senk-bord og justerbare stoler, slik at de kan tilpasses ulike behov.

 

Farger og former

Til slutt er det viktig å vurdere estetikken en vil fremme i et klasserom. Her skal elever lære i gode og trygge omgivelser som inspirerer, men ikke distraherer. Mange kan kvie seg for å bruke for mye farger, mens andre kan ende opp med å være overivrig med fargepalletten. Friske farger skaper energi og kreativitet. Blått og grønt virker avslappende og beroligende, mens oransje stimulerer og sprer godt humør. Det gjelder å finne en naturlig flyt mellom fargene, og påse at de komplimenterer hverandre fremfor å sloss om oppmerksomheten.

Nye og moderne klasserom vil også kunne føre til at elever passer bedre på omgivelsene sine. Samtidig må en ikke glemme at slitestyrke er utrolig viktig, spesielt hos de yngre klassetrinnene. Her herjes det mer, og det er lett å bli sittende med en passer eller en penn presset ned i overflaten av pulten. Jo eldre elever blir desto mer ansvarlige blir de også. Når en kommer til videregående og universitetet er det kanskje lurere å vektlegge design fremfor holdbarhet. Her krever det mer for å inspirere studentene, og de vil mer sjeldent slite ut møblementet.

 

kunst i klasserommet

 

Hva med å få til anskaffelse av mer estetiske produkter i klasserom og fellesområder? Ulike former og materialer kan også gi spennende innslag i skolen og på universitetet. Skulpturer, puter, spennende hyller og annet dekor kan være med på å gi rommet helhet og et annerledes utseende.

På barneskolen bør det også være rom for elevene å kunne påvirke hvordan klasserommet deres skal se ut. Dersom de får pynte med noe selvlagd vil de kunne føle et større eierskap til sitt klasserom, samt en stolthet over eget arbeid. I stedet for kun å ha ferdigprodusert pynt i klassen gjør du derfor lurt i å sette av steder til elevenes prosjekter.

 

Samarbeid med dyktige møbelforhandlere 

Å utforme et klasserom eller en annen type læringsarena er utrolig givende og spennende arbeid. Samtidig er det tunge tak og mye jobb. Det er viktig å samarbeide med noen du kan stole på, som bidrar til problemløsning. En egnet og idérik møbelforhandler kan bistå med å realisere din visjon.

Form/Funk er en forhandler av interiør og kontormøbler, samt skolemøbler til læringsarenaer. Vi elsker å utfordre gamle idéer og stikker gjerne hull på utdaterte myter. Må et kontor alltid se ut som et kontor? Må en skole alltid se ut som en skole? Vi vil skape rom hvor menneskers trivsel står i sentrum. Et skifte av omgivelser har nemlig utrolig mye å si for miljøet på både arbeidsplassen og skolebenken. Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig prat om utforming av ulike skole- og klasserom.